Увъртане

2015/10/17
Увъртане действие се извършва в една паралелна вселена. Тук исторически събития и научния прогрес някъде след средновековието се оттеглиха от другата страна, а сега сме изправени един свят стайлинг напомня на дизел-пънк с обрат - човечеството е отишло под вода. В истинския смисъл на думата, а състезание изцяло се премества да живее на дъното на океаните. Градове, покрити с непроходими куполи, управлявани от кралски фамилии, фабрики за производство на минерали и енергия, подводници бягат между точки - тук често срещано и ежедневието. Но единственото нещо, което остава непроменено е войната. Борба за територия и минерални залежи, сфери на влияние и желанието за пълни резултати господство в пълен мащаб битки, саботажи и терористични актове, появата на шпионски мрежи и други инструменти за постигане на желаните резултати. В такъв мрачен, но очарователно място и ние трябва да започне да играе.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: