Всички публикувани Файловете са предназначени за информационни и образователни цели, нито сайт или хостинг доставчик, нито други физически или юридически лица, които не могат да носят прякор, който носи отговорност за публикувани материали. Ако смятате, че всички файлове, поставени в нарушаване на правата ви, незабавно се свържете с администратора на сайта с цел елиминиране на престъпление