Backyard Heroes

2016/02/29
Детското въображение и фантазия се създаде най-реалистични идеи и истории, които буквално оживяват пред очите ни. В нашата цел получава екип от трима смели, безстрашни и най-важното добре обучени символи. Кой има време да бързо да се направят някои домашното и отиде на разходка в района. И съвсем случайно станахме свидетели на предстоящия конспирация "трол" (такива, каквито са, но от друга улиците, което означава, че това е най-големите врагове на живота), като се стреми да завладее света и реши да започне да изпълни плана си, което е днес, а точно сега. Трябва да се сложи край на тези отвратителни деяния. Като от бронята на кеша, оръжия и магически артефакти те без колебание нападнат злодеи. Сега те трябва да се бори тримесечие на живот и смърт ясно от врагове.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: