шпионин

2016/07/23
Ние започваме кариера шпионин в Париж за неопределено време, то е ясно, че не е налице, максимум 60. Войната е свършила, но наследството му все още е много жив и всеки ден напомня за себе си, там е разгара на Студената, света разделен на две враждуващи лагери, но ние сме изправени пред още по-сериозен противник. В наше разположение ще бъде на няколко агенти и задачата да се разработи една скромна компания в мощен интелект конструкция с автономен статут и максимално уединение. Провеждане на операциите, наемане на сътрудници от различни специалности, развиват своите умения, създаване на идеална, тя работи и екипът постепенно да започне да се разшири мрежата от капитала на други страни. Но бъдете внимателни, някои сили не харесват неконтролирани дейности за развитие на организацията и, рано или късно ще има пълен мащаб сблъсък на интереси.


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: