Герои на 71: отмъщение

2016/04/01
В играта е парцел ни разказва за значими събития, настъпили през 1971. По това време, на територията на Пакистан се състои от две части, между които има Индия. Бенгалци никога не се разглеждат като пълноправни граждани на страната. Тази нагласа, езиковото различие, и други характеристики на пътя за търсене тласък на независимост. Мирна борба за собственото си състояние доведе до безмилостна военна операция от Пакистан.
Огромен брой жертви от цивилното население, хуманитарната катастрофа и дългогодишна неприязън на съседа избута Индия, за да се намеси и принуди агресора да капитулира.
Но преди това, имаше дълги месеци на партизанското противопоставяне срещу висшите сили многократно и ние трябва да станем свидетели на тези битки.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: