Idle Sword

2015/11/15
В герой Idle Меча оживява в същата бельото в средата на каменните конструкции без да се излиза, но с няколко стъпала, водещи към тъмните подземия. Последното нещо, което си спомня, е фактът, че злият магьосник го хвърли някаква магия, и тук е той. Във втори герой в неизвестна процес се задейства и той изгуби контрол над волята му. Сега, краката му го носят надолу към приключения, а по-скоро една жестока смърт, като коридорите просто гъмжи от различни вредители. Въпреки заболяването, той може да се бори, интелигентно оценка на ситуацията и извършва спирания, за инспекция на плячката в тяхното описание. Неговото бързо напредък през нивата привлича вниманието на други героични фигури. Така те се местят в неочакван лидер на тази смъртоносна помещения и пътуването ще приключи не е ясно.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: