Захвърляне!

2012/04/02

Изскачам - На полето прилича на шах, там са отделни същества, за едно от тях, трябва да играеш. Необходимо е да победи своите съседи (на басейна).

Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: