Уести West

2016/12/08
Първият герой, с които разполагаме със сигурност ще Шериф стоеше на стража на закона и справедливостта в родния си град и околностите му. Истината е доста играта не ни ограничават в нашите действия и можете спокойно да отидете ограби банка на територията поверено на нас. Classic три сърцето определя максималния наличен брой попадения в характер и затова винаги трябва да бъде първият, който стреля, дори ако злодей с револвер обхваща цивилни. Нашият маршрут ще тече по улиците, пещери, салони и други места на каноничната припомниха при споменаването на Дивия Запад. Ние не трябва да забравяме за изпълнение на различни задачи с оригиналните дъските. Това само означава - да се освободят от коня. Без това, не може да бъде прехвърлено.


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: