Трябва-а-Mine

2015/09/30
Нашата задача в мъстта-а-мината е почти невъзможно - наехме да стигнете до центъра на Земята. И клиентът изисква не просто се изкопае дупка, тънка и огромна ширина на тунела. Смятате, че няма да бъде лесно, но ние не бързаме. Първи стъпки! Като за начало ще трябва да бъдат пряко включени в копаене изпод краката ни, но след получаване на скъпи природни ресурси, благородни метали и скъпоценни камъни, ние ще бъдем в състояние да наемат допълнителна здравина. Което в крайна сметка ще се превърне в истински високо квалифициран екип от багери, оборудвани с най-модерната и специални технически средства.
Разпределете работници в сектора, имат тази сила на предприятия и нови функции, се харчат пари, за да повиши нивото си на обучение, борба с крадци и паразити, и се опитайте да завърши най-малко през този век.


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: