Възраст на Wonder The Lost Scrolls

2015/02/17
Ератостен Kirensk чичо беше много интелигентен, образован и просветен учен. И той е бил начело на Александрийската библиотека по време на разцвета си. Той имаше сериозен проблем - имате под ръка една гигантска стая, пълна с познания, но никой не е готов да изследват света в Wikipedia онази епоха. Линейки управляват, работниците работят, никой няма време да чете мъдрости. Но възникват въпроси в съзнанието на хората, останали без отговор.
Така че ние трябва да вземем образователния процес в свои ръце, в истинския смисъл на израза. Назначат още свитъци и да отидете на търсене на хора, които страдат от невежество. Обърнете се стремят, задайте на траекторията, силата, и тичам навит папирус точно обекта. Voila! Хората щастливи. Ние търсим за следващата мишена.


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: