Пипалата: Въведете делфин

2015/02/05
В паралелна вселена, обитавани от интелигентни животни и бозайници в Куба през 1960 г. и почетен професор известния делфин откри нов микроорганизъм. Неговият произход и обща местообитание остава нерешен. Небрежен и безотговорно поведение светила довели до катастрофалните и драматичните последици, ученият просто поглъщат обекта в процес на проучване.
За гостите в плен и ние ще играем. Имаме всичко, за да оцелеят и да се адаптира към новия си адрес - тяло-очите, три много вълнуваща алчен флагелум-като нещастници и им пипало-устата. Организъм обработва много агресивно нахлуването извънземни същества и започна да го издирват, но ние не се примирила създавате и може да унищожи живота дървен философ. Върви, ядат, атака, изпълняват задачи и да получите различни бонуси. Покажете на всички, които е шеф.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: