TNT магистър

2015/01/25
Строителите като деца, но се пренебрегва и това е вече по средата на платформата се издига нещо, което изобщо не е подобно на това, което е било планирано. И да се разбере резултатът те не са съгласни с мнението си обида за трудолюбиви и креативни хора.
Затова вашата професия е в търсенето на повече от всякога и се нуждаят. Можете експлозии елиминират грешки и катастрофални грешки кандидат-творци. Това е, когато творческия полет и усилената работа на мозъка, че е необходимо да се изчисли точно капацитета на зареждане, неговото местоположение и посока на взривната вълна. Допълнителни обекти и условия само добавят интересни и увлекателни в процеса.
Трябва да работим в четири точки, разпръснати по целия свят - Лондон, Париж, Ню Йорк и пирамидите в Гиза. Във всяка от тях ще намерите 20 различни работни места.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: