Граничен Heroes

2014/12/07
Цялата игра е разделена на пет епохи, от създаването до наши дни - предколумбовите времена, колонизация, революция, развитието на Дивия Запад и до наши дни. Във всяка от тях има различни интерактивни мини-игра говори за най-важните дати, събития и особености на живота по онова време - пристигането на кораба Мейфлауър, на Boston Tea Party и други важни събития.
Стрелците, и готвят вечеря, правят гасенето на пожара или свири на барабани - всяка игра е уникална и не повтори. А красиви графики и забавни визуален стил ще позволят насладите напълно какво се случва.
Извършване на всички задачи за по-интересни факти или потърсете ги на място. Обзалагам се, че много от тях, че не знаеш.
Преходът към ново ниво ще бъдат придружени от кратка лекция в духа на доклада на училище, за съжаление, само на английски език.
Граничен Heroes - вид и много вълнуваща игра, която ще се хареса дори на тези, които не се интересуват от история.
Видео:


внимание! Всички файлове се поставят с разрешение на авторите или приложения, намиращи се в публичното пространство в интернет, ако някои от файловете нарушава вашите права, моля да ни уведомите
Коментари:
      Въвеждане
    • Въведете номера на: